Yapı Müşavirlik Hizmetleri

Bir projenin/inşaatın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında  üç önemli unsur bulunmaktadır;  YATIRIMCI-MÜTEAHHİT-KONTROL TEŞKİLATI. Müşavir bu üçlünün içerisinde kontrol teşkilatını oluşturur.

Müşavir kelimesi sözlük karşılığı olarak; danışılan, istişare edilen anlamını taşımaktadır.

“Uzman, herhangi bir iş sahasına özgü eğitim almış, yüksek düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip kişidir“. Hepimiz biliyoruz ki, aldığımız eğitimle, edindiğimiz bilgi ve becerilerimiz arasında bir bağlantı olabilir ya da olmayabilir. Buradan hareketle, Müşavir’in gerçekte bir uzman olduğunu, ama bununla birlikte, -deneyimi eğitim içersin ya da içermesin- bu deneyimlerden bilgi ve beceri geliştiren, etkin ve iyi bir öğrenici olmasının şart olduğunu söyleyebiliriz.

Özetle: bilgi, beceri, eğitim tek başına yeterli değildir, bunların üçünün bir arada olması ve hizmet sunumunun etik değerlere uygun biçimde sunulması Müşavirliğin esasıdır.

Müşavir, bir sözleşme çerçevesinde gereken özen, verimlilik, beceri ve bilgi ile en doğru mesleki uygulamalar uyarınca hizmetleri yerine getiren şirket ya da kişidir.’’

Projelerin büyüklüğüne göre bazı yatırımcılar kendi sorumluluklarındaki süreçleri yönetmek üzere proje boyunca her türlü teknik konuyu danışabileceği danışman firmalara gereksinim duymaktadır. A1 İnşaat,  bu konuda da hizmet sunmakta olup müşterilerinin güvenini kazanmış bir konumdadır. A1 İnşaat, bu kapsamda verdiği hizmetle, müşterileri adına aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

  • Kesin ve uygulama projelerinin gözden geçirilmesi,
  • Yapım aşaması tasarım değişikliklerinin değerlendirilmesi,
  • Kalite yönetiminin denetlenmesi ve takibi,
  • Uygunsuzluk durumlarının yönetimi ve Yüklenici’ye direktifler hazırlanması,
  • Uygulama iş programının kontrolü ve ilerlemelerin takibi,
  • Finansal modelleme ve ihale teknik belgelerinin hazırlanması,
  • İhalelerin ön yeterlik, teknik soru-cevap, tekliflerin teknik kıyası ,süreçlerinin yönetimi,
  • İnşaat sonu ve işletme hallerinde tesislerin kontrol ve gözlemlerinin yapılması,